dinsdag, 21 februari 2017 14:18

ADR gecertificeerd

ADR staat voor: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen. In alle landen die dit verdrag getekend hebben is het van toepassing op het grensoverschrijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen.

Published in nieuws
donderdag, 16 november 2017 03:12

Winterbanden

Vanaf begin oktober staan al onze voertuigen weer op winterbanden om uw vracht (én onze chauffeurs) veilig op de plaats van bestemming te brengen.

Published in nieuws