nieuws

nieuws (5)

21
feb

ADR gecertificeerd

ADR staat voor: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen. In alle landen die dit verdrag getekend hebben is het van toepassing op het grensoverschrijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen.

16
nov

Winterbanden

Vanaf begin november staan al onze voertuigen weer op winterbanden om uw vracht (én onze chauffeurs) veilig op de plaats van bestemming te brengen.

01
mrt

Verhoogde rijvaardigheidstraining

In het begin van dit jaar hebben we met hele team van DTE koeriers de verhoogde rijvaardigheidstraining training succesvol afgerond. Al onze medewerkers zijn nu nog beter in staat om in alle weersomstandigheden uw vracht veilig te vervoeren. 

28
mrt

ACN pas

Chauffeurs van DTE zijn ACN gecertificeerd. Directe toegang tot diverse bedrijven op Schiphol zorgt voor aanzienlijke tijdwinst.

01
feb

cursus SARR

Al onze chauffeurs hebben recent de cursus SARR (Security Awareness Robbery Response) met succes afgerond. De eisen van high-tech klanten worden steeds hoger en DTE koerier Goirle investeert in materieel en mensen om aan deze eisen te kunnen voldoen. Onderweg dienen alle producten volgens strenge richtlijnen te worden vervoerd; deze cursus voorziet daar in. Denk hierbij aan: parkeren op beveiligde parkeerplaatsen, het meteen melden van onregelmatigheden, eventueel dubbele bemanning om onnodige stops te voorkomen etc.