dinsdag, 28 maart 2017 14:19

ACN pas

Chauffeurs van DTE zijn ACN gecertificeerd. Directe toegang tot diverse bedrijven op Schiphol zorgt voor aanzienlijke tijdwinst.

Published in nieuws
woensdag, 21 februari 2018 14:18

ADR gecertificeerd

ADR staat voor: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen. In alle landen die dit verdrag getekend hebben is het van toepassing op het grensoverschrijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen.

Published in nieuws
zaterdag, 16 november 2019 03:12

Winterbanden

Vanaf begin november staan al onze voertuigen weer op winterbanden om uw vracht (én onze chauffeurs) veilig op de plaats van bestemming te brengen.

Published in nieuws